Det lokala och självständiga bolaget med närhet och personlig service!

Otur kan drabba vem som helst

Ibland är oturen framme och du drabbas av en skada på din egendom eller
blir utsatt för ett inbrott. Oavsett vilket finns vi till för dig.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Vill du göra en skadeanmälan så kommer du in till oss på kontoret (Storgatan 4 i Ramsele (mitt emot OKQ8)

eller ringer på tfn 0623-710 50 . Läs om SKADEREGLERING.

 

Polisanmälan

Är skadan kopplad till brott eller skadegörelse behöver du göra en polisanmälan.

Ring polisen på 114 14 eller anmäl skadan på Polisens hemsida.

 

Skadedrabbad?

Har du drabbats av en skada ska du så snabbt du kan kontakta oss för att få information om vad du ska göra

och hur försäkringen gäller. Vid akuta skador utanför vår arbetstid ringer du vår jourtelefon 070-347 77 63.

Många gånger kan du själv göra en insats för att begränsa en skadas omfattning.

Det är viktigt att du agerar så fort du kan, med sunt förnuft och för att rädda så mycket du kan.

Släng inget innan du fått klartecken av oss och spara alltid kvitto på dina utlägg.

 

Generella råd vid skada:

·   När en skada inträffar eller hotar att omedelbart inträffa måste du försöka hindra eller begränsa skadan.

·   Dokumentera skadan, till exempel med hjälp av fotografier på den skadade egendomen.

·   Inträffar en skada ska du anmäla den till oss så fort som möjligt.

·   Stöld, rån, överfall och skadegörelse ska polisanmälas och polisintyg skickas till oss.

     Skada som inträffar under transport eller på hotell ska dessutom anmälas till transportföretaget eller till hotellet.

·   Du måste lämna oss specificerat krav på ersättning samt ge oss de upplysningar och handlingar som vi behöver för att reglera
skadan.

·   Du är skyldig att upplysa oss om det finns någon annan försäkring som gäller för samma skada.

·   Skadade eller felaktiga föremål ska behållas så att vi får möjlighet att göra en besiktning.

     Du är skyldig att medverka till besiktningen av såväl skadad som oskadad egendom.

 

Här har vi samlat information som kan vara bra att ha vid olika typer av skadehändelser. Klicka på någon av dem för att läsa mer: Blixt,  Brand,  Hushållsmaskin,  Inbrott/Stöld,  Storm,  Vattenskada