Det lokala och självständiga bolaget med närhet och personlig service!

Skogsförsäkring

Med våra tilläggsförsäkringar för skog till din lantbruksförsäkring kan du 
försäkra skogen för olika omfattningar.

Med SkogsBas försäkrar du dig mot brand medan du med

SkogsMer även får ersättning för storm- och snöbrottsskador.